dažādi veselīgi produkti

Manas pārdomas par veselību un tās nozīmi

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti definē veselību kā pilnīgu fizisku, psihisku un sociālu labklājību, nevis tikai slimību un fizisko defektu trūkums, kā bieži vien Latvijā cilvēki izprot ideālu veselību. Tā ir absolūta un nepārejoša dzīves vērtība, kura vērtību hierarhijā ieņem vienu no augstākajām vietām. Veselība ir cilvēces pamatresurss, kas nodrošina citu vajadzību apmierināšanu. Tā ir  pilnvērtīgas dzīves pamats, kas nosaka augstu cilvēka fiziskās, psihiskās un intelektuālās rīcībspējas potenciālu, un ir tā pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļa.

Tādējādi ārstam ir liela ietekme uz cilvēka veselību, it īpaši attiecībās starp ārstniecības iestādes speciālistu, piemēram, Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecības zobārstu, un pacientu, jo tiek uzticēts visdārgākais – veselība un atsevišķos gadījumos pat dzīvība. Tāpēc ārstam jābūt ļoti kompetentam, jāprot komunicēt, jābūt empātiskam, jāprot risināt problēmas un kritiski domāt. Taču veselības aprūpe gan Latvijā, gan citur pasaulē ir dārga. Medicīnas iestādēm ir nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, un veselības aprūpes saturs mainās līdz ar slimības spektru, jo parādās jaunas, vēl līdz tam neatklātas slimības, kuru ārstēšanai un profilaksei ir jāvelta lieli finansiālie līdzekļi. No citas puses parādās arī jaunas diagnostikas iespējas un jauni paņēmieni, kaut gan jaunu tehnoloģiju pielietošana veselības aprūpē nedos neko, ja cilvēks nesajutīs, ka tās ir viņam pieejamas.

Gan masu mēdiji, gan medicīnas darbinieki, gan valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji arvien biežāk apspriež jautājumu par cilvēkresursu problēmu veselības aprūpes sistēmā. Pēc PVO datiem pasaulē trūkst aptuveni četri miljoni veselības aprūpē nodarbināto cilvēku, un tas arī atspoguļojas medicīnas izglītības iestāžu studentu skaitā. Tādējādi darba autore izvirza hipotēzi, ka galvenā problēma 21. gadsimtā ir cilvēkresursu trūkums, kā arī veselības aprūpes pieejamības kapacitāte, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī globālā mēroga problēma. Šo problēmu atrisināšana, pēc autores domām, padarītu Latvijas veselības aprūpes sistēmu par ideālu.