Iepējas, ko piedāvā reklāma

Viens no rīkiem, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma tēlu ir viņa komunikācija ar potenciāliem vai jau esošiem klientiem. Pareiza komunikācija var veidot pozitīvu iespaidu par uzņēmumu un dot priekšroku konkurējošā vidē. Ir zināms, ka reklāma ir nozīmīgs katra uzņēmuma komunikācijas elements. Līdz ar to vairāki uzņēmumi cenšas izveidot kvalitatīvu reklāmu, kura ne tikai paliks atmiņā, bet arī veidos tikai pozitīvu iespaidu visiem skatītājiem.

Mūsdienās ir grūti iedomāties, kā varētu attīstīties pakalpojumu nozare, ja tajā nebūtu reklāmas. Reklāma mēdz būt absolūti dažāda, tomēr reklāmas mērķis ir piesaistīt konkrēta skatītāja uzmanību. Bet, arī sliktā reklāma var pievērst skatītāja uzmanību pie konkrēta uzņēmuma vai konkrēta produkta. Tieši sliktā reklāma, kas skar kāda skatītāja jūtas, reliģiju, sociālus vai politiskus skatus var veidot skatītājiem ļoti negatīvu attieksmi pret konkrētu uzņēmumu. Protams, cilvēki, kuri redz nekorektu komunicēšanu ar sevi – nevelēsies izvelēties produktu, kurš tiek piedāvāts, bet izvēlēsies kādu citu uzņēmumu un produkta alternatīvu.

Vēl viens cēlonis, kādēļ reklāma var ietekmēt kopējo uzņēmuma tēlu ir cilvēku sapratne. Cilvēki, kas skatās reklāmu, uzreiz piefiksē reklāmas kvalitāti. No reklāmas kvalitātes var spriest par reklamēta produkta kvalitāti, par uzņēmuma darbību un tā attieksmi pret darbu kopumā. Respektīvi, ja uzņēmumam nav gaumes, tas var sev atļauties rādīt saviem klientiem sliktu, nekorektu vai nekvalitatīvu reklāmu, tad tā uzņēmuma attieksme pret klientiem, atsaucība, darba izpildes kvalitāte būs tāda paša, ka izveidota reklāma. Līdz ar to, lai dabūt klientu uzticību un veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu klientu skatā – ir jāsāk jau ar reklāmu, veidojot to augstā kvalitātē. Ja reklāma tiek pārdomātā, kvalitatīvi izstrādāta un veido pozitīvu iespaidu – uzņēmums var dabūt jaunus klientus vai dabūt jau esošus klientus “tuvāk”, jeb veidot tiem vēl labāku iespaidu par sevi.