zīmējums, kas attēlo SEO pakalpojumu būtību

Kādi SEO pakalpojumi pieejami?

SEO optimizācijas galvenais mērķis ir Jūsu lapu nogādāt starp nozares līderiem, meklētājprogrammas pirmajās pozīcijas. Parasti, kad runājam par SEO optimizāciju uzsveram to kā veselu procesu kopumu, tomēr šis process sastāv no vairākiem SEO pakalpojumiem. Lai varētu labāk izprast dažādos optimizācijas soļus, esam izcēluši dažādos SEO pakalpojumus.

Pilna SEO optimizācija

Populārākais SEO pakalpojums ir to kopums jeb pilnā SEO optimizācija. Šo pakalpojumu kopumu noteikti iesakām izvēlēties tiem, kuru lapai iepriekš nav veikta optimizācija vai iepriekš nav sasniegti labi rezultāti. Pilnajā optimizācijas procesā iekļauti gan iekšējās, gan tehniskās, gan ārējās optimizācijas elementi. Pilnās optimizācijas rezultātā jūsu lapa nonāks meklētājprogrammas pirmajās pozīcijās.

Tehniskā SEO optimizācija

Šī SEO pakalpojuma pamatā ir lapas tehniskā sakārtošana tālākajam procesam. Bez tehniskās optimizācijas, pārējie optimizācijas procesi nesasniedz pilnu to potenciālo, jo tehniskas kļūmes var būt par šķērsli vēlamajam rezultātam. Veicot lapas tehnisko optimizāciju, uzmanību pievēršam gan mājaslapas arhitektūrai, gan tagu URL izmantošana, gan letojumslāņu protokolam un citiem tehniskajiem faktoriem.

Iekšējā SEO optimizācija

Iekšējā optimizācija ir pazīstamākais SEO pakalpojums. Šeit lielu lomu spēlē gan atslēgvārdi, gan saturs. Šajā optimizācijas etapā tiek sakārtots jau esošais saturs un izveidots, kā arī izpildīts jaunā satura plāns. Lai uzturētu lapas autoritāti, satura plāns regulāri jāatjauno un jāizpilda, ievērojot nozarei aktuālos atslēgvārdus. Citi soļi, kam pievērst uzmanību, veicot lapas iekšējo optimizāciju, ir lapu nosaukumi, lapu META apraksti, apakšvirsraksti un iekšējo saišu tīklu veidošanai.

Ārējā SEO optimizācija

Un visbeidzot, SEO pakalpojumu kopums, kas ietekmē lapas ārējās attiecības ar citām lapām un meklātājprogrammu algoritmiem. Te uzmanību visvairāk pievērš gan ienākošo saišu profilam, gan konkurentu ienākošo saišu profilam, kā jaunu ienākošo saišu iegūšanas iespēju atklāšanai vai internetā pieejamo resursu izmantošanai, tā jaunu ienākošo saišu veidošanai un citiem ārējiem SEO faktoriem.

Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu lapa nonāk vadošajās pozīcijās starp nozares konkurentiem, SEO ir īstā izvēle. Ieskatieties mūsu plašajā SEO pakalpojumu klāstā un izvēlieties sev nepieciešamos. Bet ja jums nepieciešama speciālista konsultācija, sazinieties ar mūsu komandas speciālistiem, kas atradīs risinājumu ik vienam jūsu uzstādītajam mērķim.