Sv. Meinarda sala Peldu iela 2, Daugavmala, Ikšķiles lauku teritorija, LV-5052, Latvia

Vieta, kur aizsākās kristietība Latvijā

Līdz ar Sv. Meinarda baznīcas uzcelšanu pirms 800 gadiem, sākās kristietības izplatīšanās Latvijā.

Romas Katoļu baznīcas svētais Meinards bija katoļu misionārs un pirmais Ikšķiles bīskaps, kas ieradās sludināt kristietību Līvzemē. Viņš apmetās pie lībiešiem Daugavas lejtecē, kur šobrīd atrodas Ikšķile. Sākotnēji viņš licis uzcelt koka kapellu, bet vēlāk tapa pirmā mūra baznīca un vienlaikus arī mūra celtne Baltijā. Tolaik mūsu reģionā nepazina akmens celtniecību, tāpēc Meinards uzaicināja meistarus no Gotlandes.

Mūsdienās no baznīcas ir saglabājušās tikai tās mūra sienas. Pēc Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves (HES) uzplūdināšanas baznīca atrodas uz salas Daugavas vidū. No krasta uz seno katoļu baznīcu paveras brīnišķīgs skats – baznīca kā mūris izslejas no ūdens.

Vienreiz gadā līdz salai var doties mazā svētceļojumā ar kājām. Tas ir laiks, kad Rīgas HES ūdenskrātuvē tiek pazemināts ūdens līmenis (parasti jūlija beigās – augustā), un paveras senais parks, par kuru liecina gar iebraucamo ceļu saglabājušies celmi.

Baznīca saglabā savu kristietības lomu arī mūsdienās. Uz salas tiek laulāti pāri un kristīti un iesvētīti bērni. Turklāt nozīmīgs notikums noticis pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes laikā 1993.gadā – atjaunots Latvijā Meinarda kults, viņu atzīstot par mūsu tautas pirmo apustuli. Sv. Meinarda salā ik gadu notiek kardināla Pujata Sv. Mises, kurās piedalās cilvēki no visas Latvijas. Uz šiem dievkalpojumiem ierodas bīskapi, garīdznieki un ticīgie arī no kaimiņu zemēm.

Interesē vairāk?

Kategorijas